INWESTOR
Gmina Olecko, ul. Plac Wolności, 19-400 Olecko
PROJEKT

2019

REALIZACJA

2020

ZAGOSPODAROWANIE RZEKI LEGAPOWRÓT DO GALERII
Olecko


Realizacja zakładała wykonanie ścieżek i pomostów wzdłuż rzeki Lega na odcinku ok. 2 km, które połączyły plac zamkowy z targowiskiem miejskim. Teren stał się bardziej dostępny i bezpieczny dla zwiedzających. Dodatkowo powstało połączenie targowiska z ul. Tunelową dzięki wybudowaniu zespołu pomostów i pochylni, a obszar urozmaicono wprowadzając zbiornik o powierzchni ok. 7000 m2.

 

2km

p a l i
s t a l o w y c h

250

d r e w n a
m o d r z e w i o w e g o

30 000szt

w k r ę t ó w
t a r a s o w y c h

7000

w y k o p a n e g o
z b i o r n i k a

ZAGOSPODAROWANIE RZEKI LEGA
Olecko

Realizacja zakładała wykonanie ścieżek i pomostów wzdłuż rzeki Lega na odcinku ok. 2 km, które połączyły plac zamkowy z targowiskiem miejskim. Teren stał się bardziej dostępny i bezpieczny dla zwiedzających. Dodatkowo powstało połączenie targowiska z ul. Tunelową dzięki wybudowaniu zespołu pomostów i pochylni, a obszar urozmaicono wprowadzając zbiornik o powierzchni ok. 7000 m2.

2km

p a l i
s t a l o w y c h

250

d r e w n a
m o d r z e w i o w e g o

30 000szt

w k r ę t ó w
t a r a s o w y c h

7000

w y k o p a n e g o
z b i o r n i k a

OleckoR (1-1)OleckoR (4-4)OleckoR (2)OleckoR (1)OleckoR (3)OleckoR (4)OleckoR (2-2)OleckoR (5)
OleckoR (1-1)OleckoR (4-4)OleckoR (2)OleckoR (1)OleckoR (3)OleckoR (4)OleckoR (2-2)OleckoR (5)
INWESTOR
Gmina Olecko, ul. Plac Wolności, 19-400 Olecko
PROJEKT

2019

REALIZACJA

2020

https://www.embed-map.com

ZAGOSPODAROWANIE RZEKI LEGA
Olecko

Realizacja zakładała wykonanie ścieżek i pomostów wzdłuż rzeki Lega na odcinku ok. 2 km, które połączyły plac zamkowy z targowiskiem miejskim. Teren stał się bardziej dostępny i bezpieczny dla zwiedzających. Dodatkowo powstało połączenie targowiska z ul. Tunelową dzięki wybudowaniu zespołu pomostów i pochylni, a obszar urozmaicono wprowadzając zbiornik o powierzchni ok. 7000 m2.

2km

p a l  i
s t a l o w y c h

250

d r e w n a
m o d r z e w i o w e g o

30 000szt

w k r ę t ó w
t a r a s o w y c h

7000

w y k o p a n e g o
z b i o r n i k a