INWESTOR
Gmina Miasto Sochaczew
PROJEKT

2023 | Pracownia projektowa KERRIA Piórkowski Sp. j.

REALIZACJA

2023 - 2024

"KRAINA PRZYGÓD" REWITALIZACJA OGRODU JORDANOWSKIEGOPOWRÓT DO GALERII
Sochaczew


Zakres projektu obejmował gruntowną rewitalizację głównego ogrodu jordanowskiego w Sochaczewie. W ramach inwestycji zdemontowano dotychczasowe urządzenia zabawowe i wyposażenie oraz nawierzchnie. Wśród istniejącej zieleni wkomponowano strefy dedykowane użytkownikom w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej, w tym strefę sensoryczną, strefę dla osób z niepełnosprawnościami oraz strefę fitness. Wykonano nowe ścieżki łączące ze sobą poszczególne strefy. Obiekt wyposażono w 45 nowych urządzeń zabawowych oraz ponad 70 elementów małej architektury, w tym ławki, ławko-huśtawki, leżanki, zamgławiacze czy stację WiFi, a także toaletę publiczną. W obrębie placu zabaw zainstalowane zostało nowe oświetlenie, ogrodzenia, poszerzono zakres monitoringu miejskiego oraz wykonano system podlewania rabat. Istniejąca zieleń została uzupełniona o nowe nasadzenia roślin.

2620m2

N a w i e r z c h n i e

7000szt.

N a s a d z e n i a

74szt.

D F A

45szt.

E l e m e n t y
z a b a w o w e

"KRAINA PRZYGÓD" REWITALIZACJA OGRODU JORDANOWSKIEGO
Sochaczew

Zakres projektu obejmował gruntowną rewitalizację głównego ogrodu jordanowskiego w Sochaczewie. W ramach inwestycji zdemontowano dotychczasowe urządzenia zabawowe i wyposażenie oraz nawierzchnie. Wśród istniejącej zieleni wkomponowano strefy dedykowane użytkownikom w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej, w tym strefę sensoryczną, strefę dla osób z niepełnosprawnościami oraz strefę fitness. Wykonano nowe ścieżki łączące ze sobą poszczególne strefy. Obiekt wyposażono w 45 nowych urządzeń zabawowych oraz ponad 70 elementów małej architektury, w tym ławki, ławko-huśtawki, leżanki, zamgławiacze czy stację WiFi, a także toaletę publiczną. W obrębie placu zabaw zainstalowane zostało nowe oświetlenie, ogrodzenia, poszerzono zakres monitoringu miejskiego oraz wykonano system podlewania rabat. Istniejąca zieleń została uzupełniona o nowe nasadzenia roślin.

2620m2

N a w i e r z c h n i e

7000szt.

N a s a d z e n i a

74szt.

D F A

45szt.

E l e m e n t y
z a b a w o w e

sochaczew-kraina-przygod (1)sochaczew-kraina-przygod (10)sochaczew-kraina-przygod (9)sochaczew-kraina-przygod (8)sochaczew-kraina-przygod (7)sochaczew-kraina-przygod (6)sochaczew-kraina-przygod (5)sochaczew-kraina-przygod (4)sochaczew-kraina-przygod (3)sochaczew-kraina-przygod (2)
sochaczew-kraina-przygod (1)sochaczew-kraina-przygod (10)sochaczew-kraina-przygod (9)sochaczew-kraina-przygod (8)sochaczew-kraina-przygod (7)sochaczew-kraina-przygod (6)sochaczew-kraina-przygod (5)sochaczew-kraina-przygod (4)sochaczew-kraina-przygod (3)sochaczew-kraina-przygod (2)
INWESTOR
Gmina Miasto Sochaczew
PROJEKT

2023 | Pracownia projektowa KERRIA Piórkowski Sp. j.

REALIZACJA

2023 - 2024

https://www.embed-map.com

"KRAINA PRZYGÓD" REWITALIZACJA OGRODU JORDANOWSKIEGO
Sochaczew

Zakres projektu obejmował gruntowną rewitalizację głównego ogrodu jordanowskiego w Sochaczewie. W ramach inwestycji zdemontowano dotychczasowe urządzenia zabawowe i wyposażenie oraz nawierzchnie. Wśród istniejącej zieleni wkomponowano strefy dedykowane użytkownikom w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej, w tym strefę sensoryczną, strefę dla osób z niepełnosprawnościami oraz strefę fitness. Wykonano nowe ścieżki łączące ze sobą poszczególne strefy. Obiekt wyposażono w 45 nowych urządzeń zabawowych oraz ponad 70 elementów małej architektury, w tym ławki, ławko-huśtawki, leżanki, zamgławiacze czy stację WiFi, a także toaletę publiczną. W obrębie placu zabaw zainstalowane zostało nowe oświetlenie, ogrodzenia, poszerzono zakres monitoringu miejskiego oraz wykonano system podlewania rabat. Istniejąca zieleń została uzupełniona o nowe nasadzenia roślin.

2620m2

N a w i e r z c h n i e

7000szt.

N a s a d z e n i a

74szt.

D F A

45szt.

E l e m e n t y
z a b a w o w e