INWESTOR
Miasto Warszawa, Urząd Dzielnicy Śródmieście
PROJEKT

2019 | ASBUD

REALIZACJA

2019

Przedszkole Nr 2 (ul. Orla)POWRÓT DO GALERII
Warszawa


W zakresie inwestycji należało wykonać demontaż urządzeń zabawowych i gospodarkę roślinnością a także rozebranie istniejącego ogrodzenia. W dalszej kolejności zostało wykonane nowe ogrodzenie z pustaków i metalowych przęseł z automatycznie przesuwaną bramą. Powstały ścieżki z kostki betonowej i nowe place z urządzeniami zabawowymi na nawierzchni z puzzli poliuretanowych. Zamontowano elementy wyposażenia: ławki, kosze na śmieci, płotek drewniany, altana, a także urządzenia dla dzieci: zestawy wielofunkcyjne, tablice do rysowania kredą, bocianie gniazdo, bujak, 2 piaskownice, bocianie gniazdo, huśtawka ważka. Wykonano nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych oraz trawniki.

14

u r z ą d z e ń
z a b a w o w y c h

495m2

n a w i e r z c h n i
E P D M

17mb

p a l i s a d y

Przedszkole Nr 2 (ul. Orla)
Warszawa

W zakresie inwestycji należało wykonać demontaż urządzeń zabawowych i gospodarkę roślinnością a także rozebranie istniejącego ogrodzenia. W dalszej kolejności zostało wykonane nowe ogrodzenie z pustaków i metalowych przęseł z automatycznie przesuwaną bramą. Powstały ścieżki z kostki betonowej i nowe place z urządzeniami zabawowymi na nawierzchni z puzzli poliuretanowych. Zamontowano elementy wyposażenia: ławki, kosze na śmieci, płotek drewniany, altana, a także urządzenia dla dzieci: zestawy wielofunkcyjne, tablice do rysowania kredą, bocianie gniazdo, bujak, 2 piaskownice, bocianie gniazdo, huśtawka ważka. Wykonano nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych oraz trawniki.

14

u r z ą d z e ń
z a b a w o w y c h

495m2

n a w i e r z c h n i
E P D M

17mb

p a l i s a d y

przedszkole-nr-2-orla (1)przedszkole-nr-2-orla (3)przedszkole-nr-2-orla (2)przedszkole-nr-2-orla (5)przedszkole-nr-2-orla (4)
przedszkole-nr-2-orla (1)przedszkole-nr-2-orla (3)przedszkole-nr-2-orla (2)przedszkole-nr-2-orla (5)przedszkole-nr-2-orla (4)
INWESTOR
Miasto Warszawa, Urząd Dzielnicy Śródmieście
PROJEKT

2019 | ASBUD

REALIZACJA

2019

https://www.embed-map.com

Przedszkole Nr 2 (ul. Orla)
Warszawa

W zakresie inwestycji należało wykonać demontaż urządzeń zabawowych i gospodarkę roślinnością a także rozebranie istniejącego ogrodzenia. W dalszej kolejności zostało wykonane nowe ogrodzenie z pustaków i metalowych przęseł z automatycznie przesuwaną bramą. Powstały ścieżki z kostki betonowej i nowe place z urządzeniami zabawowymi na nawierzchni z puzzli poliuretanowych. Zamontowano elementy wyposażenia: ławki, kosze na śmieci, płotek drewniany, altana, a także urządzenia dla dzieci: zestawy wielofunkcyjne, tablice do rysowania kredą, bocianie gniazdo, bujak, 2 piaskownice, bocianie gniazdo, huśtawka ważka. Wykonano nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych oraz trawniki.

14

u r z ą d z e ń
z a b a w o w y c h

495m2

n a w i e r z c h n i
E P D M

17mb

p a l i s a d y