INWESTOR
Urząd Miejski w Brodnicy
PROJEKT

2015

REALIZACJA

2022

ZAGOSP. TURYSTYCZNO-REKREACYJNEPOWRÓT DO GALERII
Brodnica


Celem inwestycji było połączenie dwóch brzegów i terenów rekreacyjnych na jeziorze Niskie Brodno w Brodnicy. Wybudowano sieć pomostu, wraz z wieżą skokową i tarasem widokowym, częścią dla żeglarzy i wędkarzy, łączącego się z istniejącym pomostem przy plaży po drugiej stronie. Dziką plażę wyposażono również w wodny plac zabaw, siłownię, wiaty grillowe, pergole i szereg elementów małej architektury, czyli ławki, ławy, ściankę wspinaczkową, kosze na śmieci. Całość dopełnia system oświetlenia, który w nocy wydobywa i podkreśla kształty pomostu i jego elementów.

529m2

B u d o w a
p o m o s t u

150m2

P e r g o l a

140m2

W o d n y
p l a c  z a b a w

1szt.

W o d n a
z j e ż d ż a l n i a

ZAGOSP. TURYSTYCZNO-REKREACYJNE
Brodnica

Celem inwestycji było połączenie dwóch brzegów i terenów rekreacyjnych na jeziorze Niskie Brodno w Brodnicy. Wybudowano sieć pomostu, wraz z wieżą skokową i tarasem widokowym, częścią dla żeglarzy i wędkarzy, łączącego się z istniejącym pomostem przy plaży po drugiej stronie. Dziką plażę wyposażono również w wodny plac zabaw, siłownię, wiaty grillowe, pergole i szereg elementów małej architektury, czyli ławki, ławy, ściankę wspinaczkową, kosze na śmieci. Całość dopełnia system oświetlenia, który w nocy wydobywa i podkreśla kształty pomostu i jego elementów.

529m2

B u d o w a
p o m o s t u

150m2

P e r g o l a

140m2

W o d n y
p l a c  z a b a w

1szt.

W o d n a
z j e ż d ż a l n i a

brodnica-2022-brzegi (3)brodnica-2022-brzegi (4)brodnica-2022-brzegi (5)brodnica-2022-brzegi (2)brodnica-2022-brzegi (2)brodnica-2022-brzegi (3)brodnica-2022-brzegi (4)brodnica-2022-brzegi (1)brodnica-2022-brzegi (1)brodnica-2022-brzegi (1)
brodnica-2022-brzegi (3)brodnica-2022-brzegi (4)brodnica-2022-brzegi (5)brodnica-2022-brzegi (2)brodnica-2022-brzegi (2)brodnica-2022-brzegi (3)brodnica-2022-brzegi (4)brodnica-2022-brzegi (1)brodnica-2022-brzegi (1)brodnica-2022-brzegi (1)
INWESTOR
Urząd Miejski w Brodnicy
PROJEKT

2015

REALIZACJA

2022

https://www.embed-map.com

ZAGOSP. TURYSTYCZNO-REKREACYJNE
Brodnica

Celem inwestycji było połączenie dwóch brzegów i terenów rekreacyjnych na jeziorze Niskie Brodno w Brodnicy. Wybudowano sieć pomostu, wraz z wieżą skokową i tarasem widokowym, częścią dla żeglarzy i wędkarzy, łączącego się z istniejącym pomostem przy plaży po drugiej stronie. Dziką plażę wyposażono również w wodny plac zabaw, siłownię, wiaty grillowe, pergole i szereg elementów małej architektury, czyli ławki, ławy, ściankę wspinaczkową, kosze na śmieci. Całość dopełnia system oświetlenia, który w nocy wydobywa i podkreśla kształty pomostu i jego elementów.

529m2

B u d o w a
p o m o s t u

150m2

P e r g o l a

140m2

W o d n y
p l a c  z a b a w

1szt.

W o d n a
z j e ż d ż a l n i a