INWESTOR
Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
PROJEKT

2018

REALIZACJA

2018 – 2021

BylinyPOWRÓT DO GALERII
ZZW – Pielęgnacja zieleni w Warszawie


Prace związane z nasadzeniami bylin odbywały się w latach 2018-2021 na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Dzięki przeprowadzonym nasadzeniom możemy podziwiać tereny przyuliczne, parki oraz skwery urozmaicone o bogate, wielobarwne kwiaty. Z naszych roślin zostały utworzone rabaty bylinowe oraz kwietniki, które zostały obsadzone roślinami wieloletnimi i jednorocznymi. Kompozycje zostały dobrane tak aby tworzyły kolorowe kompozycje przez cały rok, a race zostały prowadzone na terenie 18 dzielnic m. st. Warszawy.

390 553szt.

n a s a d z o n y c h
b y l i n

70000m2

p o w i e r z c h n i
b y l i n

3500m3

k o r y
u z u p e ł n i a j ą c e j

Byliny
ZZW – Pielęgnacja zieleni w Warszawie

Prace związane z nasadzeniami bylin odbywały się w latach 2018-2021 na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Dzięki przeprowadzonym nasadzeniom możemy podziwiać tereny przyuliczne, parki oraz skwery urozmaicone o bogate, wielobarwne kwiaty. Z naszych roślin zostały utworzone rabaty bylinowe oraz kwietniki, które zostały obsadzone roślinami wieloletnimi i jednorocznymi. Kompozycje zostały dobrane tak aby tworzyły kolorowe kompozycje przez cały rok, a race zostały prowadzone na terenie 18 dzielnic m. st. Warszawy.

390 553szt.

n a s a d z o n y c h
b y l i n

70000m2

p o w i e r z c h n i
b y l i n

3500m3

k o r y
u z u p e ł n i a j ą c e j

zzw-byliny-warszawa (5)zzw-byliny-warszawa (6)zzw-byliny-warszawa (4)zzw-byliny-warszawa (3)zzw-byliny-warszawa (2)zzw-byliny-warszawa (1)
zzw-byliny-warszawa (5)zzw-byliny-warszawa (6)zzw-byliny-warszawa (4)zzw-byliny-warszawa (3)zzw-byliny-warszawa (2)zzw-byliny-warszawa (1)
INWESTOR
Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
PROJEKT

2018

REALIZACJA

2018 – 2021

https://www.embed-map.com

Byliny
ZZW – Pielęgnacja zieleni w Warszawie

Prace związane z nasadzeniami bylin odbywały się w latach 2018-2021 na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Dzięki przeprowadzonym nasadzeniom możemy podziwiać tereny przyuliczne, parki oraz skwery urozmaicone o bogate, wielobarwne kwiaty. Z naszych roślin zostały utworzone rabaty bylinowe oraz kwietniki, które zostały obsadzone roślinami wieloletnimi i jednorocznymi. Kompozycje zostały dobrane tak aby tworzyły kolorowe kompozycje przez cały rok, a race zostały prowadzone na terenie 18 dzielnic m. st. Warszawy.

70000m2

p o w i e r z c h n i
b y l i n

3500m3

k o r y
u z u p e ł n i a j ą c e j

390 553szt.

n a s a d z o n y c h
b y l i n