INWESTOR
Gmina Proszowice
PROJEKT

2020 | SORTED SP. Z O.O.

REALIZACJA

2020

TARGOWISKOPOWRÓT DO GALERII
Proszowice


Realizacja, w której wykonaliśmy, m.in. nawierzchnię utwardzoną kostką brukową betonową fazową, oświetlenie zewnętrzne: solarne lampy uliczne oraz wewnętrzne lampy stanowisk handlowych, podłączenie do sieci wodociągu gminnego oraz sieci elektroenergetycznej, miejsca postojowe utwardzone kostką brukową betonową fazową, sanitariaty, stanowiska dla rolników na targowisku i wiele innych.

2200m2

p o w i e r z c h i
w i a t

4100m2

k o s t k i
b e t o n o w e j

TARGOWISKO
Proszowice

Realizacja, w której wykonaliśmy, m.in. nawierzchnię utwardzoną kostką brukową betonową fazową, oświetlenie zewnętrzne: solarne lampy uliczne oraz wewnętrzne lampy stanowisk handlowych, podłączenie do sieci wodociągu gminnego oraz sieci elektroenergetycznej, miejsca postojowe utwardzone kostką brukową betonową fazową, sanitariaty, stanowiska dla rolników na targowisku i wiele innych.

2200m2

p o w i e r z c h i
w i a t

4100m2

k o s t k i
b e t o n o w e j

TargowiskoProszowice (1)defaultdefaultPROSZOWICE TARGOWISKOdefault
TargowiskoProszowice (1)defaultdefaultPROSZOWICE TARGOWISKOdefault
INWESTOR
Gmina Proszowice
PROJEKT

2020 | SORTED SP. Z O.O.

REALIZACJA

2020

https://www.embed-map.com

TARGOWISKO
Proszowice

Realizacja, w której wykonaliśmy, m.in. nawierzchnię utwardzoną kostką brukową betonową fazową, oświetlenie zewnętrzne: solarne lampy uliczne oraz wewnętrzne lampy stanowisk handlowych, podłączenie do sieci wodociągu gminnego oraz sieci elektroenergetycznej, miejsca postojowe utwardzone kostką brukową betonową fazową, sanitariaty, stanowiska dla rolników na targowisku i wiele innych.

2200m2

p o w i e r z c h i
w i a t

4100m2

k o s t k i
b e t o n o w e j