INWESTOR
Urząd Gminy Izabelin
PROJEKT

2021 AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY URSZULA KONOWROCKA

REALIZACJA

2022 - 2022

STREFA SPOTKAŃ I KULTYRY DLA DZIECIPOWRÓT DO GALERII
Izabelin


Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola zakładało rozebranie istniejących elementów i odnowienie przestrzeni, jak również stworzenie bezpiecznego miejsca dla dzieci obok przedszkola poprzez wbudowanie nowych zabawek z nawierzchnią bezpieczną ze zrębek. W ramach zadania wprowadzona została również nowa nawierzchnia żwirowa oraz nowa roślinność, która będzie podlewana wodą z wbudowanego zbiornika na wodę deszczową. Dodatkowo wbudowany podest drewniany stworzył strefę spotkań i kultury dla dzieci.

17szt.

M a ł a
a r c h i t e k t u r a

1szt.

Z b i o r n i k
r e t e n c y j n y

757szt.

N a s a d z e n i a

1szt.

S c e n a
z  d r e w n a

STREFA SPOTKAŃ I KULTYRY DLA DZIECI
Izabelin

Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola zakładało rozebranie istniejących elementów i odnowienie przestrzeni, jak również stworzenie bezpiecznego miejsca dla dzieci obok przedszkola poprzez wbudowanie nowych zabawek z nawierzchnią bezpieczną ze zrębek. W ramach zadania wprowadzona została również nowa nawierzchnia żwirowa oraz nowa roślinność, która będzie podlewana wodą z wbudowanego zbiornika na wodę deszczową. Dodatkowo wbudowany podest drewniany stworzył strefę spotkań i kultury dla dzieci.

17szt.

M a ł a
a r c h i t e k t u r a

1szt.

Z b i o r n i k
r e t e n c y j n y

757szt.

N a s a d z e n i a

1szt.

S c e n a
z  d r e w n a

izabelin (5)izabelin (4)izabelin (3)izabelin (2)izabelin (1)
izabelin (5)izabelin (4)izabelin (3)izabelin (2)izabelin (1)
INWESTOR
Urząd Gminy Izabelin
PROJEKT

2021 AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY URSZULA KONOWROCKA

REALIZACJA

2022 - 2022

https://www.embed-map.com

STREFA SPOTKAŃ I KULTYRY DLA DZIECI
Izabelin

Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola zakładało rozebranie istniejących elementów i odnowienie przestrzeni, jak również stworzenie bezpiecznego miejsca dla dzieci obok przedszkola poprzez wbudowanie nowych zabawek z nawierzchnią bezpieczną ze zrębek. W ramach zadania wprowadzona została również nowa nawierzchnia żwirowa oraz nowa roślinność, która będzie podlewana wodą z wbudowanego zbiornika na wodę deszczową. Dodatkowo wbudowany podest drewniany stworzył strefę spotkań i kultury dla dzieci.

17szt.

M a ł a
a r c h i t e k t u r a

1szt.

Z b i o r n i k
r e t e n c y j n y

757szt.

N a s a d z e n i a

1szt.

S c e n a
z  d r e w n a