INWESTOR
Gmina Brwinów
PROJEKT

2020

REALIZACJA

2020

PARK MIEJSKIPOWRÓT DO GALERII
Brwinów


Realizacji Ogrodu Botanicznego przy Parku Miejskim w Brwinowie, to inwestycja, która będzie służyć celom edukacyjnym i rekreacyjnym. Inwestycja objęła budowę ścieżek komunikacyjnych i placów, budowę elementów małej architektury i ogrodzenia, rozbudowę istniejącej sieci oświetlenia parku wraz z monitoringiem wizyjnym, wykonanie trawników i nasadzeń oraz nawadniania terenu. Ścieżki i place zostały wykonane z 5 rodzajów nawierzchni – mineralnej, piaskowej, bruku dębowego, mat przerostowych oraz ścieżki bosych stóp o zróżnicowanej nawierzchni. Wybudowano budynek gospodarczy do magazynowania narzędzi ogrodniczych oraz altanę wyposażoną w stoły edukacyjne. Mnogość obiektów małej architektury służących do wypoczynku (ławki, hamaki) oraz urządzeń edukacyjnych i rekreacyjnych powoduje, że teren jest uniwersalnym miejscem spędzania wolnego czasu dla dorosłych i dzieci w różnym wieku. Całość oprawiona jest w nasadzenia drzew, krzewów, krzewinek, bylin i roślin zielnych posadzonych na rabatach podzielonych tematycznie. W ogrodzie znaleźć można labirynt z ligustra oraz domki i tunele z wierzby. W Brwinowskim Ogrodzie Botanicznym uwzględniono również faunę. Do drzew przymocowano budki lęgowe, ustawiono domki dla owadów oraz poidełka dla ptaków.

220

t a k s o n ó w
p o s a d z o n y c h
r o ś l i n

5

r o d z a j ó w
n a w i e r z c h i

30

t a b l i c
e d u k a c y j n y c h

28

b u d e k
l ę g o w y c h

PARK MIEJSKI
Brwinów

Realizacji Ogrodu Botanicznego przy Parku Miejskim w Brwinowie, to inwestycja, która będzie służyć celom edukacyjnym i rekreacyjnym. Inwestycja objęła budowę ścieżek komunikacyjnych i placów, budowę elementów małej architektury i ogrodzenia, rozbudowę istniejącej sieci oświetlenia parku wraz z monitoringiem wizyjnym, wykonanie trawników i nasadzeń oraz nawadniania terenu. Ścieżki i place zostały wykonane z 5 rodzajów nawierzchni – mineralnej, piaskowej, bruku dębowego, mat przerostowych oraz ścieżki bosych stóp o zróżnicowanej nawierzchni. Wybudowano budynek gospodarczy do magazynowanie narzędzi ogrodniczych oraz altanę wyposażoną w stoły edukacyjne. Mnogość obiektów małej architektury służących do wypoczynku (ławki, hamaki) oraz urządzeń edukacyjnych i rekreacyjnych powoduje, że teren jest uniwersalnym miejscem spędzenia wolnego czasu dorosłych i dzieci w różnym wieku. Całość oprawiona jest w nasadzenia drzew, krzewów, krzewinek, bylin i roślin zielnych posadzonych na rabatach podzielonych tematycznie. W ogrodzie znaleźć można labirynt z ligustra oraz domki i tunele z wierzby. W Brwinowskim Ogrodzie Botanicznym uwzględniono również faunę. Do drzew przymocowano budki lęgowe, ustawiono domki dla owadów oraz poidełka dla ptaków.

220

t a k s o n ó w
p o s a d z o n y c h
r o ś l i n

5

r o d z a j ó w
n a w i e r z c h i

30

t a b l i c
e d u k a c y j n y c h

28

b u d e k
l ę g o w y c h

BRWINÓWBrwinow (5)Brwinow (4)Brwinow (3)Brwinow (2)Brwinow (1)BRWINÓW
BRWINÓWBrwinow (5)Brwinow (4)Brwinow (3)Brwinow (2)Brwinow (1)BRWINÓW
INWESTOR
Gmina Brwinów
PROJEKT

2020

REALIZACJA

2020

https://www.embed-map.com

PARK MIEJSKI
Brwinów

Realizacji Ogrodu Botanicznego przy Parku Miejskim w Brwinowie, to inwestycja, która będzie służyć celom edukacyjnym i rekreacyjnym. Inwestycja objęła budowę ścieżek komunikacyjnych i placów, budowę elementów małej architektury i ogrodzenia, rozbudowę istniejącej sieci oświetlenia parku wraz z monitoringiem wizyjnym, wykonanie trawników i nasadzeń oraz nawadniania terenu. Ścieżki i place zostały wykonane z 5 rodzajów nawierzchni – mineralnej, piaskowej, bruku dębowego, mat przerostowych oraz ścieżki bosych stóp o zróżnicowanej nawierzchni. Wybudowano budynek gospodarczy do magazynowania narzędzi ogrodniczych oraz altanę wyposażoną w stoły edukacyjne. Mnogość obiektów małej architektury służących do wypoczynku (ławki, hamaki) oraz urządzeń edukacyjnych i rekreacyjnych powoduje, że teren jest uniwersalnym miejscem spędzania wolnego czasu dla dorosłych i dzieci w różnym wieku. Całość oprawiona jest w nasadzenia drzew, krzewów, krzewinek, bylin i roślin zielnych posadzonych na rabatach podzielonych tematycznie. W ogrodzie znaleźć można labirynt z ligustra oraz domki i tunele z wierzby. W Brwinowskim Ogrodzie Botanicznym uwzględniono również faunę. Do drzew przymocowano budki lęgowe, ustawiono domki dla owadów oraz poidełka dla ptaków.

220

t a k s o n ó w
p o s a d z o n y c h
r o ś l i n

5

r o d z a j ó w
n a w i e r z c h i

30

t a b l i c
e d u k a c y j n y c h

28

b u d e k
l ę g o w y c h