INWESTOR
Miasto Stołeczne Warszawa
PROJEKT

2021 | SORTED SP. Z O.O.

REALIZACJA

2021

LAZUROWA WYSPAPOWRÓT DO GALERII
Warszawa


Projekt przeprowadzany był w trybie zaprojektuj-wybuduj zakładał stworzenie ogrodzonego placu zabaw dla dzieci w różnym wieku z elementami sensorycznymi i integracyjnymi. Przestrzeń była zupełnie niezagospodarowana. Na terenie placu wbudowane zostało kilkanaście urządzeń zabawowych o różnej funkcjonalności i stopniu trudności. Dodatkowo przestrzeń wyposażona jest w elementy małej architektury takie jak ławki, kosze, leżaki miejskie, oświetlenie hybrydowe i żagle zacieniające.

180mb

w b u d o w a n e g o
o g r o d z e n i a

170m2

n a w i e r z c h n i
E P D M

6m wys.

l a t a r n i
h y b r y d o w y c h

17

e l e m e n t ó w
z a b a w o w y c h

LAZUROWA WYSPA
Warszawa

Projekt przeprowadzany był w trybie zaprojektuj-wybuduj zakładał stworzenie ogrodzonego placu zabaw dla dzieci w różnym wieku z elementami sensorycznymi i integracyjnymi. Przestrzeń była zupełnie niezagospodarowana. Na terenie placu wbudowane zostało kilkanaście urządzeń zabawowych o różnej funkcjonalności i stopniu trudności. Dodatkowo przestrzeń wyposażona jest w elementy małej architektury takie jak ławki, kosze, leżaki miejskie, oświetlenie hybrydowe i żagle zacieniające.

180mb

w b u d o w a n e g o
o g r o d z e n i a

170m2

n a w i e r z c h n i
E P D M

6m wys.

l a t a r n i
h y b r y d o w y c h

17

e l e m e n t ó w
z a b a w o w y w c h

lazurowa-wyspa-2023lazurowa-wyspa-2023lazurowa-wyspa (5)lazurowa-wyspa (4)lazurowa-wyspa (3)lazurowa-wyspa (2)lazurowa-wyspa (1)
lazurowa-wyspa-2023lazurowa-wyspa-2023lazurowa-wyspa (5)lazurowa-wyspa (4)lazurowa-wyspa (3)lazurowa-wyspa (2)lazurowa-wyspa (1)
INWESTOR
Miasto Stołeczne Warszawa
PROJEKT

2021 | SORTED SP. Z O.O.

REALIZACJA

2021

https://www.embed-map.com

LAZUROWA WYSPA
Warszawa

Projekt przeprowadzany był w trybie zaprojektuj-wybuduj zakładał stworzenie ogrodzonego placu zabaw dla dzieci w różnym wieku z elementami sensorycznymi i integracyjnymi. Przestrzeń była zupełnie niezagospodarowana. Na terenie placu wbudowane zostało kilkanaście urządzeń zabawowych o różnej funkcjonalności i stopniu trudności. Dodatkowo przestrzeń wyposażona jest w elementy małej architektury takie jak ławki, kosze, leżaki miejskie, oświetlenie hybrydowe i żagle zacieniające.

180mb

w b u d o w a n e g o
o g r o d z e n i a

170m2

n a w i e r z c h n i
E P D M

6m wys.

l a t a r n i
h y b r y d o w y c h

17

e l e m e n t ó w
z a b a w o w y c h