INWESTOR
Urząd Miasta Legionowo
PROJEKT

2020

REALIZACJA

2022

PRZESTRZEŃ REKREACYJNAPOWRÓT DO GALERII
Legionowo


Inwestycja obejmowała budowę integracyjnej przestrzeni rekreacyjnej na terenie osiedla Jagiellońska w Legionowie. Celem było stworzenie przestrzeni, z której każdy może korzystać i nie czuć się wykluczony. Aby to osiągnąć zamontowano elementy zabawek integracyjnych i sensorycznych, wymieniono nawierzchnie na bezpieczne oraz zamontowano szereg elementów małej architektury, tj. ławki wszelkiego rodzaju, stoły piknikowe, stojaki na rowery, czy też hamak.

9szt.

E l e m e n t y
z a b a w e k
i n t e g r a c y j n y c h

50szt.

M a ł a
a r c h i t e k t u r a

6szt.

E l e m e n t y
z  w i k l i n y

3000szt.

D r z e w a
i  b y l i n y

PRZESTRZEŃ REKREACYJNA
Legionowo

Inwestycja obejmowała budowę integracyjnej przestrzeni rekreacyjnej na terenie osiedla Jagiellońska w Legionowie. Celem było stworzenie przestrzeni, z której każdy może korzystać i nie czuć się wykluczony. Aby to osiągnąć zamontowano elementy zabawek integracyjnych i sensorycznych, wymieniono nawierzchnie na bezpieczne oraz zamontowano szereg elementów małej architektury, tj. ławki wszelkiego rodzaju, stoły piknikowe, stojaki na rowery, czy też hamak.

9szt.

E l e m e n t y
z a b a w e k
i n t e g r a c y j n y c h

50szt.

M a ł a
a r c h i t e k t u r a

6szt.

E l e m e n t y
z  w i k l i n y

3000szt.

D r z e w a
i  b y l i n y

defaultlegionowo-2022 (3)legionowo-2022 (2)legionowo-2022 (4)
defaultlegionowo-2022 (3)legionowo-2022 (2)legionowo-2022 (4)
INWESTOR
Urząd Miasta Legionowo
PROJEKT

2020

REALIZACJA

2022

https://www.embed-map.com

PRZESTRZEŃ REKREACYJNA
Legionowo

Inwestycja obejmowała budowę integracyjnej przestrzeni rekreacyjnej na terenie osiedla Jagiellońska w Legionowie. Celem było stworzenie przestrzeni, z której każdy może korzystać i nie czuć się wykluczony. Aby to osiągnąć zamontowano elementy zabawek integracyjnych i sensorycznych, wymieniono nawierzchnie na bezpieczne oraz zamontowano szereg elementów małej architektury, tj. ławki wszelkiego rodzaju, stoły piknikowe, stojaki na rowery, czy też hamak.

9szt.

E l e m e n t y
z a b a w e k
i n t e g r a c y j n y c h

50szt.

M a ł a
a r c h i t e k t u r a

6szt.

E l e m e n t y
z  w i k l i n y

3000szt.

D r z e w a
i  b y l i n y