INWESTOR
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
PROJEKT

2021

REALIZACJA

2021

OBSADZENIE TERENUPOWRÓT DO GALERII
Wrocław


Zrealizowaliśmy nasadzenia kompensacyjne drzew w związku z przebudową ulicy Jordanowskiej. Posadziliśmy drzewa następujących gatunków: klon, wiąz, jarząb, sosna, lipa, jabłoń domowa. Drzewa były sadzone w trzech lokalizacjach: Park Mamuta, Park przy ul. Avicenny, Aleja Piastów, ulica Racławicka. Wsadzone lokalizacje tworzą przyrodnicze wzbogacenie przemysłowej części miasta.

215szt.

d r z e w

650szt.

p a l i k ó w

3200szt.

p o p r z e c z e k

1000m

t a ś m y
d o  w i ą z a n i a
d r z e w

OBSADZENIE TERENU
Wrocław

Zrealizowaliśmy nasadzenia kompensacyjne drzew w związku z przebudową ulicy Jordanowskiej. Posadziliśmy drzewa następujących gatunków: klon, wiąz, jarząb, sosna, lipa, jabłoń domowa. Drzewa były sadzone w trzech lokalizacjach: Park Mamuta, Park przy ul. Avicenny, Aleja Piastów, ulica Racławicka. Wsadzone lokalizacje tworzą przyrodnicze wzbogacenie przemysłowej części miasta.

215szt.

d r z e w

650szt.

p a l i k ó w

3200szt.

p o p r z e c z e k

1000m

t a ś m y
d o  w i ą z a n i a
d r z e w

wroclaw-nasadzenia (1)wroclaw-nasadzenia (2)
wroclaw-nasadzenia (1)wroclaw-nasadzenia (2)
INWESTOR
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
PROJEKT

2021

REALIZACJA

2021

https://www.embed-map.com

OBSADZENIE TERENU
Wrocław

Zrealizowaliśmy nasadzenia kompensacyjne drzew w związku z przebudową ulicy Jordanowskiej. Posadziliśmy drzewa następujących gatunków: klon, wiąz, jarząb, sosna, lipa, jabłoń domowa. Drzewa były sadzone w trzech lokalizacjach: Park Mamuta, Park przy ul. Avicenny, Aleja Piastów, ulica Racławicka. Wsadzone lokalizacje tworzą przyrodnicze wzbogacenie przemysłowej części miasta.

215szt.

d r z e w

650szt.

p a l i k ó w

3200szt.

p o p r z e c z e k

1000m

t a ś m y
d o  w i ą z a n i a
d r z e w