Poprawiamy jakość środowiska w Piastowie

Sorted bardzo często pomaga w poprawie jakości środowiska miejskiego. Doskonałym tego przykładem jest projekt pt. „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”. Nasza firma przy realizacji wymienionego wyżej projektu prowadziła nasadzenia roślinności czy montaż małej architektury, takiej jak: poidełek i domków dla owadów. Zmiany będziecie mogli zaobserwować na obszarze Parku 11 listopada, Parku Sokorskich, Parku przy ul. Kostki czy Zieleniec przy ul. Warszawskiej.

Z pewnością warto zaznaczyć, że podczas realizacji zostało posadzonych aż 294 737 szt. roślin na powierzchni 87 209,4 m². Cała wartość realizacji przekroczyła 6 milionów złotych! (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach PRIORYTETU II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.)

 

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ