Oto realizacja, w której wykorzystaliśmy już ponad 300 000 roślin!

Nasza firma nie spoczywa na laurach, dlatego też realizuje kolejną dużą inwestycję ZZ - Zarządu Zieleni. Od czerwca 2018 roku prowadzimy nasadzenia miksów bylin traw ozdobnych w pasach drogowych na terenie całej Warszawy. W sumie obsadziliśmy…

Zapraszamy na Otwartą Ząbkowską!

Sorted na początku lipca br. (3-4.07.2019) miał okazję wykonać nasadzenia w ramach Otwartej Ząbkowskiej. Efektem tych prac jest 18 drzew (6 lip drobnolistnych, 6 plantów i 6 klonów zwyczajnych), 250 wierzb purpurowych "Nana" oraz prawie…

Sorted bierze udział w konkursie!

Na początku miesiąca architekci krajobrazu z naszej firmy spotkali się, aby wymienić się pomysłami na temat koncepcji na: zagospodarowania przestrzeni publicznej placu nadwodnego w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą…

Pielęgnacja zieleni w Michałowicach

Sorted realizuje aktualnie wiele większych lub mniejszych projektów. Kolejnym z nich jest pielęgnacja zieleni w Michałowicach. Nasza firma prowadzi w mieście nasadzenia, które mieszkańcy będą mogli zaobserwować w wielu miejscach. Niektóre…

Pomagamy w realizacji projektu Otwarta Ząbkowska

Nasza firma pomaga aktualnie przy realizacji projektu "Otwarta Ząbkowska", w którym prowadzimy nasadzenia drzew, krzewów i bylin na terenie ul. Ząbkowskiej na Pradze Północ. Sorted odpowiada za kilkumiesięczną pielęgnację nasadzeń. Zapraszamy…